Жанат Кенжесариева - Мын алгыс сага, Роза Алкожа, Дархан Кошикбаев" />