Гадилбек, Жанай, Алайя, (2016), Келем, Айжан, Кешікпей
» » Гадилбек Жанай & Айжан Алайя - Кешікпей келем деп ен (2016)Гадилбек, Жанай, Алайя, (2016), Келем, Айжан, Кешікпей

Гадилбек Жанай & Айжан Алайя - Кешікпей келем деп ен (2016)