Тастыбаев, Даулет, кыз, арман

Дәулет Тастыбаев - Арман қыз