Рустем, един, ози, Жан, кандай, (2016), Сен, албан