Кайдасын, Канаев, Нурсултан, Нурбердиев, (2017), Ердос