Shukuriy, Rasul), Janob, Elbegiy, (Parodiya, (2017), Qarzdorlar