Xolmedov, Oybek, (Tojikcha), bimonad, jovedon, negi