(Nasiba, Otajonov, Kurgim, Abdullayeva, kelar, qo'shig'i)