Аваз, бетин, опсом, калат, Акимов
» » Аваз Акимов - Бир бетиң өпсөм, бир бетиң калат Аваз, бетин, опсом, калат, Акимов