Айбашов, Жүрөгүмдүн, Сапар, куусу
» » Сапар Айбашов - Жүрөгүмдүн ак куусу Айбашов, Жүрөгүмдүн, Сапар, куусу