Арайлым, окымасан, тайып, Кетесин, (Байит), жолдан, Раxымкызы
» » Арайлым Раxымкызы - Кетесин окымасан жолдан тайып (Байит) Арайлым, окымасан, тайып, Кетесин, (Байит), жолдан, Раxымкызы

Арайлым Раxымкызы - Кетесин окымасан жолдан тайып (Байит)