Келши, касыма, Жубаткан, Нурмухан

Нурмухан Жубаткан - Келши касыма