Бегимайдын, менен, Адилет, эсен, НурЧолпон, Азимов
» » Адилет Азимов, НурЧолпон - Эсен менен Бегимайдын ыры Бегимайдын, менен, Адилет, эсен, НурЧолпон, Азимов